torstai 9. marraskuuta 2017

LOISTE- verkosto

LOISTE-hankeverkostossa on kehitetty ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa eri valtionavustushankkeissa vuodesta 2013 lähtien. Kehittämistyön tuloksia on dokumentoitu tälle blogialustalle.

Kehittämistyön keskeisinä ja läpileikkaavina tavoitteina on itäsuomalaisten koulutuksenjärjestäjien yhteistyön lisääminen laadunhallintaan liittyvässä työskentelyssä. Yhteistyön tuloksena syntyy ja on syntynyt käytäntöjä ja menetelmiä, jotka mahdollistavat keskinäisen arviointityöskentelyn luontevana osana koulutuksen järjestäjien toimintaa. Yhteistyössä hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia työskentelyn tehostamiseksi sekä arviointien tekemiseksi etänä.

Uusimpana kehittämistyön tuloksena on uuden valtakunnallisen ARVO-amispalautteen käyttöönottoprosessi sekä tuloksien arviointi ja analysointi oppilaitoksissa.